Så här enkelt mäter du

Hur är täckningen inomhus hos er?

För att effektivisera inomhusmätningar och göra det möjligt att mäta på flera nät samtidigt har vi utvecklat tjänsten Täckningskollen inomhus.

Många vill ha koll på inomhustäckningen i sitt fastighetsbestånd. Med Täckningskollen inomhus finns det nu ett effektivt verktyg för att göra den kartläggningen. Resultatet kan användas för att dokumentera på vilka platser operatörerna behöver förstärka sina nät eller var repeaters ska placeras för att förstärka signalerna.

Är ni kunder hos oss sedan tidigare och har gjort en utomhusmätning kan ni använda samma väska med mobiltelefoner och på så sätt enkelt få koll även på inomhustäckningen.

Med hjälp av en surfplatta med appen Täckningskollen inomhus styrs alla telefoner samtidigt och kan på så vis koppla mätningar till adresser och mätpunkter snabbt och enkelt.

Resultatet presenteras enkelt och tydligt. Varje plats som kartläggs kan fotograferas för framtida dokumentation och lokalisering av mätpunkt.

Andra nyheter