Hans Berntsson, IT-enheten

Hylte kommun har fått svar på hur täckningen i kommunen verkligen ser ut

Flera kommuner i Halland har använt sig av Iqmtel för att mäta mobiloperatörernas täckning. Hans Berntsson och hans kollegor på IT-enheten i Hylte kommun tyckte det lät intressant och när man stod inför ett avrop gällande telefoni valde man att anlita Iqmtel för att göra mätningar i kommunen. Hans Berntsson berättar:
- Vi har fått påtryckningar från kommuninvånare, näringsliv och hemtjänsten gällande täckningen i kommunen, som har upplevts som mycket dålig. Nu har vi fått svart på vitt och ser hur det verkligen ser ut. Resultatet bekräftar en del vi redan visste men det ser också bättre ut än vad den allmänna meningen är. Vi gjorde mätningarna tillsammans med Laholms kommun och det främjar kommunsamverkan att göra en sådan här satsning ihop.

Resultatet ska läggas ut publikt via kommunens hemsida.

- Ja, det känns bra att kunna ge den servicen ut till kommunen, säger Hans Berntsson. Det är enkelt att läsa av resultatet, då färger visuellt visar hur täckningen ser ut. - De siffror vi har fått fram använder vi nu mot leverantörerna i avropet. Jag är mycket nöjd med Iqmtel och resultatet är användbart på många olika sätt, avslutar Hans Berntsson.

Andra nyheter