Inge Hansson, CIO på IT-enheten

Karlstads kommun mäter i alla kommunala byggnader

När Karlstads, Kils och Forshaga kommun skulle upphandla mobiloperatör vände de sig till Iqmtel för att få en egen bild av hur täckningen i kommunen ser ut. Inge Hansson, CIO på IT-enheten, berättar:
- I maj 2014 gjorde vi en utomhusmätning i hela kommunen. Resultatet har vi med fördel kunnat använda i avstämningar med de olika mobiloperatörerna, då våra kartor är mycket mer detaljerade. De är i stort sett på garageuppfartsnivå och dessutom jämförs samtliga nät och operatörer. Förutom att vi kan använda resultatet i vår upphandling kommer vi att publicera det på vår hemsida som en bra service mot kommunens invånare, företag och besökare.

- Vi vill få samma kännedom om våra kommunala byggnader, så nu görs en mätning av inomhustäckningen på cirka 500 platser. Det är en stor fördel för oss att kunna få en sådan här detaljerad bild av mobiltäckningen i kommunen.

Andra nyheter