GIS-system med möjlighet att koppla på Täckningskollens kartlager

Bättre överblick med GIS

Nu är det möjligt att koppla upp sig till vår nya GIS-tjänst för att hämta Täckningskollens kartor till era egna system. Att kunna kombinera kartor från Täckningskollen med din kommuns kartor över infrastruktur för bredband ger en total överblick av alla system för datakommunikation. Fördelen är att det blir lättare att undersöka förutsättningar för trygghetslarm, hemtjänst, e-hälsa, exploateringsområden, bya-nät och inom övriga områden där mobil datakommunikation har en stor betydelse. Vårt nya system är flexibelt och stöder de flesta förekommande formaten för GIS.

Lekebergs kommun ser fram emot GIS-tjänsten. Peter Strömberg, IT-strateg & verksamhetsarkitekt på Sydnärkes IT-förvaltning, berättar:
“Vi vill kunna lägga kartorna från Täckningskollen som ett av flera lager i vår GIS-tjänst. Vi ser det som en stor fördel att kunna samköra olika GIS-lager från andra områden t ex fiber/bredband för att få en helhetsbild och bättre kunna analysera behov och utvecklingspotential i de olika kommunerna.“

Andra nyheter