Rikard Olsson, IT-chef, Sydnärkes IT-Förvaltning

Örebro län använder Täckningskollen

Rikard Olsson, IT-chef, Sydnärkes IT-Förvaltning berättar:
- Vi kommuner i Örebro län har använt Täckningskollens tjänster sedan i höstas och flera av våra kartor är publicerade på hemsidan. Jag fick ett uppdrag att se över hur täckningen ser ut i Lekebergs kommun utifrån etablering i kommunen. Eftersom jag brinner för teknik och gärna ville ha med alla länets kommuner på tåget, så har jag jobbat mycket för det.
Fördelarna med Täckningskollens tjänster är många. En stor fördel är att om vi ska göra en kravställning inför en telefoniupphandling kan vi genom att ha gjort en mätning, ha en klar bild och därigenom veta hur vi ska göra vår kravspecifikation. Vi kan mäta såväl före, under tiden och efter att upphandlingen är genomförd.
Fördelen med att vara flera kommuner som gör det här tillsammans är att vi kan dela på en del kostnader.

Andra nyheter